PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Działalność nierejestrowa obcokrajowca

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 3

W sytuacji gdy obcokrajowiec, posiadający w Polsce pobyt czasowy, będzie wykonywał świadczone przez siebie usługi na zasadach tzw. działalności nierejestrowej, osiągnięte z tych usług przychody może zaliczyć do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof, traktując je jako przychody z innych źródeł. W takich okolicznościach ma prawo wystawiać rachunki i faktury wszystkim osobom i podmiotom gospodarczym, a osiągnięte przychody oraz poniesione koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej powinien wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36 w specjalnie przeznaczonym do tego celu wierszu oraz opodatkować je według skali podatkowej. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 2 lutego 2021 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.761.2020.3.MT.

Podatniczka posiadająca rosyjskie obywatelstwo od 8 lat mieszka w Polsce. Obecnie posiada zezwolenie na pobyt czasowy na okres 3 lat - decyzja ta została jej wydana jako absolwentce studiów stacjonarnych w Polsce bez przywiązania do konkretnego stanowiska lub miejsca pracy. Na co dzień jest ona zatrudniona na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w firmie logistycznej. W ramach dodatkowego zajęcia zarobkowego w marcu 2020 r. zaczęła prowadzić działalność nierejstrowaną, wykonując tłumaczenia kart charakterystyk towarów budowlanych. Wnioskodawczyni wystawia rachunek za każde tłumaczenie. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wskazała, że nigdy nie wykonywała działalności gospodarczej. Jej przychody miesięczne z działalności nierejestrowej nie przekraczają 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W zaprezentowanej sytuacji podatniczka miała wątpliwości, czy jako obcokrajowiec z czasowym zezwoleniem na pobyt ma prawo wykonywać działalność nierejestrową.

Dyrektor KIS w wydanej interpretacji w pierwszej kolejności stwierdził, że zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o pdof w związku z art. 1 ust. 2 polsko-rosyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania należy uznać, iż w 2020 r. podatniczka podlegała w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Zatem w kwestii opodatkowania uzyskiwanych przez nią w tym okresie dochodów (przychodów) zastosowanie znajdą przepisy ustawy o pdof. Uwzględniając fakt, że podatniczka nigdy nie prowadziła działalności gospodarczej, nic nie stoi na przeszkodzie, aby prowadziła ona tzw. działalność nierejestrową, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców. Brak zarejestrowanej działalności gospodarczej nie oznacza jednak, że uzyskiwane dochody są zwolnione z opodatkowania. Zgodnie z art. 20 ust. 1ba ustawy o pdof przychody osiągane z tzw. nierejestrowej działalności należy kwalifikować do przychodów z innych źródeł, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej.

A A A
print
prev magazine next