PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Przekroczenie progu, wspólne rozliczenie i kwota zmniejszająca

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 5

Dochody pracownika w 2021 r. przekroczą pierwszy próg podatkowy. W związku z tym już teraz złożył on oświadczenie o wspólnym rozliczeniu za ten rok w jednym zeznaniu z żoną, której dochody zmieszczą się w pierwszym progu podatkowym. W jaki sposób w takiej sytuacji należy obliczać zaliczkę na pdof od należności tego pracownika? Czy będzie można nadal stosować mu 1/12 kwoty zmniejszającej podatek?

Generalnie wraz z przekroczeniem progu podatkowego zmienia się nie tylko stawka podatku, ale również sposób obliczania zaliczki na pdof od pracowniczych należności. Przy stawce 32%, nawet dysponując aktualnym pracowniczym oświadczeniem PIT-2, pracodawca nie ma już możliwości stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1 ustawy o pdof (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.). Z uregulowań zawartych w art. 32 ust. 3 ustawy o pdof wynika bowiem, że kwotę zmniejszającą podatek pracodawca, jako płatnik pdof, uprawniony jest stosować do miesiąca włącznie, w którym dochód pracownika uzyskany od początku roku u tego pracodawcy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. 85.528 zł. Począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód tego pracownika tę kwotę przekroczył, zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek.

Opisanej zasady nie stosuje się jednak w przypadku, gdy pracownik złoży płatnikowi wskazane w pytaniu oświadczenie, wynikające z art. 32 ust. 1a pkt 2 ustawy o pdof. Wówczas pomimo przekroczenia progu podatkowego u tego pracownika przy obliczaniu zaliczki pracodawca nadal stosuje 17% stawkę podatku do dochodu uzyskanego przez tego pracownika w danym miesiącu, jak również wciąż stosuje mu 1/12 kwoty zmniejszającej zaliczkę.


A A A
print
prev magazine next