PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Obowiązek w VAT od wpłaty na mieszkaniowy rachunek powierniczy

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 6

Spółka z o.o. realizuje projekt deweloperski polegający na budowie osiedla mieszkaniowego. Nabywcy mieszkań wpłacają na mieszkaniowy rachunek powierniczy zaliczki na poczet nabycia mieszkań. Czy z chwilą wpłaty zaliczki na rachunek powierniczy powstaje obowiązek podatkowy w VAT?

Obowiązek podatkowy zasadniczo powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. W pytaniu mamy do czynienia z zaliczką wpłaconą na rachunek powierniczy. Jak wynika z art. 59 ust. 1 Prawa bankowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.), na rachunku powierniczym mogą być gromadzone wyłącznie środki pieniężne powierzone posiadaczowi rachunku, na podstawie odrębnej umowy, przez osobę trzecią. Zgromadzone na tym rachunku środki pochodzą od osób trzecich i przeznaczone są na poczet świadczonych w przyszłości usług.

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 28 stycznia 2021 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.949.2020.1.AB, wskazał, że z uwagi na specyfikę funkcjonowania rachunku powierniczego - środków wpływających na ten rachunek nie można zaliczyć do przedpłat, zaliczek, zadatków, rat wymienionych w art. 19a ust. 8 ustawy o VAT. Dopiero możliwość swobodnego dysponowania wpłaconymi środkami na rachunek powierniczy powoduje, że wpłacone kwoty uznaje się za zapłatę za wykonane świadczenie lub zaliczkę, przedpłatę.

Reasumując, obowiązek podatkowy w VAT z tytułu wpłat dokonywanych na rachunek powierniczy nie powstaje w momencie ich wpływu na ten rachunek, ale dopiero w momencie ich wypłaty przez bank w części, jaką faktycznie posiadacz rachunku otrzyma.

A A A
print
prev magazine next