PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Ważne terminy

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 2
1.03.2021 r. (poniedziałek) mija termin:

  • złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2020 r. (PIT-28) oraz wpłaty ryczałtu za grudzień lub ostatni kwartał 2020 r.
  • przekazania:
  • podatnikowi informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2020 r. (PIT-11) - zgodnie z art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 6 ustawy o pdof
  • podatnikowi informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2020 r. (PIT-8C) - zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o pdof
  • podatnikowi rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2020 r. (PIT-40A/11A)
  • urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2020 r. (IFT-1R) - zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdof
  • podatnikowi informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich za 2020 r. (PIT-R)
  • do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2020 r.
  • ubezpieczonemu informacji za 2020 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące

Więcej terminów znajdziesz na: www.terminy.gofin.pl

A A A
print
prev magazine next