PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Produkty drukowane - ZAPOZNAJ SIĘ ZA DARMO z egzemplarzami Czasopism i Gazety Podatkowej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych

Profesjonalne Czasopismo opisujące problematykę podatków (VAT, CIT, PIT), prawa pracy, składek ZUS, rachunkowości i innych zagadnień (m.in. środków trwałych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości, wpłat na PFRON).

Ukazuje się co 10 dni

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych

Profesjonalne Czasopismo opisujące problematykę podatków (VAT, CIT, PIT), prawa pracy, składek ZUS, rachunkowości i innych zagadnień (m.in. środków trwałych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości, wpłat na PFRON).

Główne działy tematyczne:

 • Koniecznie przeczytaj

 • Informacje o nowych przepisach

 • Zagadnienia opracowane kompleksowo

 • Podatek VAT

 • Podatek dochodowy od osób prawnych

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych

 • Środki trwałe

 • Ubezpieczenia społeczne

 • Prawo pracy

 • Rachunkowość

Dodatki:

 • Dodatki merytoryczne i z przepisami prawnymi

 • Serwis Podatkowy

 • Wskaźniki Ekonomiczno-Finansowe

 • Pomocniki Księgowego

 • Ściągi

Przywilej korzystania w okresie prenumeraty z:

 • dostępu do wersji internetowej „Biuletynu Informacyjnego” (oraz archiwum z ostatnich 6 lat) www.czasopismaksiegowych.gofin.pl/bi

 • eWYDANIA „Biuletynu Informacyjnego” z możliwością korzystania na trzy sposoby: przeglądanie on-line, przeglądanie off-line, przez Aplikację mobilną GOFIN NEWS

 • wybranych Pomocników Księgowego PREMIUM

Ubezpieczenia i Prawo Pracy

Profesjonalne Czasopismo zajmujące się problematyką ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń z ZUS oraz prawa pracy

Dwutygodnik

Ubezpieczenia i Prawo Pracy

Profesjonalne Czasopismo zajmujące się problematyką ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń z ZUS oraz prawa pracy

Główne działy tematyczne:

 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

 • Świadczenia chorobowe

 • Emerytury i renty

 • Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę

 • Czas pracy i Urlopy

 • Wynagrodzenia

 • Dokumentacja kadrowa

 • BHP

 • Rozliczenia z PFRON

 • Pracownicze plany kapitałowe

 • Vademecum kadrowca

Dodatki:

 • Dodatki merytoryczne i z przepisami prawnymi

 • Wskaźniki i stawki

 • Pomocniki Kadrowego

 • Ściągi

Przywilej korzystania w okresie prenumeraty z:

 • dostępu do wersji internetowej „Ubezpieczeń i Prawa Pracy” (oraz archiwum z ostatnich 6 lat) www.czasopismaksiegowych.gofin.pl/uipp

 • eWYDANIA „Ubezpieczeń i Prawa Pracy” z możliwością korzystania na trzy sposoby: przeglądanie on-line, przeglądanie off-line, przez Aplikację mobilną GOFIN NEWS

 • wybranych Pomocników Księgowego PREMIUM

Poradnik VAT

Profesjonalne Czasopismo zajmujące się szczegółowo zagadnieniami z zakresu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z uwzględnieniem procedury podatkowej związanej z ich rozliczaniem.

Dwutygodnik

Poradnik VAT

Profesjonalne Czasopismo zajmujące się szczegółowo zagadnieniami z zakresu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z uwzględnieniem procedury podatkowej związanej z ich rozliczaniem.

Główne działy tematyczne:

 • Koniecznie przeczytaj

 • Obrót krajowy

 • Kasy rejestrujące

 • Obrót z zagranicą

 • Porady i komentarze

 • VAT od podstaw

 • Wzory pism i formularzy

 • Podatek akcyzowy

 • VAT w pytaniach i odpowiedziach

 • Zmiany w przepisach

Dodatki:

 • Dodatki merytoryczne i z przepisami prawnymi

 • Pomocniki Podatnika VAT

 • Ściągi

Przywilej korzystania w okresie prenumeraty z:

 • dostępu do wersji internetowej „Poradnika VAT” (oraz archiwum z ostatnich 6 lat) www.czasopismaksiegowych.gofin.pl/pv

 • eWYDANIA „Poradnika VAT” z możliwością korzystania na trzy sposoby: przeglądanie on-line, przeglądanie off-line, przez Aplikację mobilną GOFIN NEWS

 • wybranych Pomocników Księgowego PREMIUM

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Profesjonalne Czasopismo omawiające zagadnienia związane z ewidencją zdarzeń gospodarczych, wyceną aktywów i pasywów oraz sporządzaniem sprawozdań finansowych.

Dwutygodnik

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Profesjonalne Czasopismo omawiające zagadnienia związane z ewidencją zdarzeń gospodarczych, wyceną aktywów i pasywów oraz sporządzaniem sprawozdań finansowych.

Główne działy tematyczne:

 • Rachunkowość finansowa

 • Rachunkowość w przykładach liczbowych

 • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

 • Rachunkowość krok po kroku

 • Rachunkowość budżetowa

 • Rachunkowość podatkowa

 • Krajowe i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

 • Odpowiadamy na pytania

Dodatki:

 • Dodatki merytoryczne i z przepisami prawnymi

 • Pomocniki Rachunkowości

 • Ściągi

Przywilej korzystania w okresie prenumeraty z:

 • dostępu do wersji internetowej „Zeszytów Metodycznych Rachunkowości” (oraz archiwum z ostatnich 6 lat) www.czasopismaksiegowych.gofin.pl/zmr

 • eWYDANIA „Zeszytów Metodycznych Rachunkowości” z możliwością korzystania na trzy sposoby: przeglądanie on-line, przeglądanie off-line, przez Aplikację mobilną GOFIN NEWS

 • wybranych Pomocników Księgowego PREMIUM

Przegląd Podatku Dochodowego

Profesjonalne Czasopismo zajmujące się w sposób kompleksowy tematyką podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych (CIT i PIT).

Dwutygodnik

Przegląd Podatku Dochodowego

Profesjonalne Czasopismo zajmujące się w sposób kompleksowy tematyką podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych (CIT i PIT).

Główne działy tematyczne:

 • Koniecznie przeczytaj

 • Przychody i koszty w firmie

 • Rozliczanie podatku przez płatnika

 • Majątek trwały

 • Vademecum przedsiębiorcy

 • Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą

 • Ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe

 • Inne zagadnienia podatkowe

 • Czytelnicy pytają

 • Terminarz podatnika i płatnika

Dodatki:

 • Dodatki merytoryczne i z przepisami prawnymi

 • Wskaźniki i stawki

 • Pomocniki Podatnika

 • Ściągi

Przywilej korzystania w okresie prenumeraty z:

 • dostępu do wersji internetowej „Przeglądu Podatku Dochodowego” (oraz archiwum z ostatnich 6 lat) www.czasopismaksiegowych.gofin.pl/ppd

 • eWYDANIA „Przeglądu Podatku Dochodowego” z możliwością korzystania na trzy sposoby: przeglądanie on-line, przeglądanie off-line, przez Aplikację mobilną GOFIN NEWS

 • wybranych Pomocników Księgowego PREMIUM

Gazeta Podatkowa

Źródło informacji niezbędnych dla księgowych, przedsiębiorców, kadrowców, podatników i płatników. Najwięcej miejsca zajmują w niej zagadnienia z zakresu podatków, rachunkowości i prawa pracy.

Ukazuje się w poniedziałki i czwartki

Gazeta Podatkowa

Źródło informacji niezbędnych dla księgowych, przedsiębiorców, kadrowców, podatników i płatników. Najwięcej miejsca zajmują w niej zagadnienia z zakresu podatków, rachunkowości i prawa pracy.

Główne działy tematyczne:

 • Aktualności i sygnały

 • O czym Czytelnik wiedzieć powinien

 • Rozliczamy podatek dochodowy

 • VAT i akcyza

 • Prawo pracy w praktyce

 • Składki ZUS

 • Emerytury, renty, zasiłki

 • Postępowanie przed fiskusem

 • Poradnik podatkowo-kadrowy

 • Rachunkowość dla każdego

 • Przewodnik Gazety Podatkowej

 • Orzecznictwo i interpretacje prawne

 • Spółki i wspólnicy

 • Wskazówki dla przedsiębiorcy

 • Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe

 • Druki - praktyczne wypełnianie/ Firma dla początkujących

 • Z dyskusji na www.forum.gofin.pl

 • Prawnik radzi

 • Wskaźniki i stawki

Dodatki:

 • Dodatki merytoryczne i z przepisami prawnymi

Przywilej korzystania w okresie prenumeraty z:

 • dostępu do wersji internetowej „Gazety Podatkowej” (oraz archiwum od 2004 roku) www.gazetapodatkowa.pl

 • eWYDANIA „Gazety Podatkowej” z możliwością korzystania na trzy sposoby: przeglądanie on-line, przeglądanie off-line, przez Aplikacje mobilne: GOFIN NEWS, GOFIN Gazeta Podatkowa

 • wybranych Pomocników Księgowego PREMIUM

Produkty internetowe - zapoznaj się z zawartością i funkcjonalnością

Internetowy Serwis Głównego Księgowego

service_cover sgk.gofin.pl
W bazie Serwisu
261 811 artykułów !

Internetowy Serwis Głównego Księgowego

Doskonałe narzędzie dla księgowych - profesjonalistów ! Bogaty, uporządkowany tematycznie zbiór informacji z zakresu podatków, rachunkowości, ubezpieczeń i prawa pracy.

W Serwisie znajdą Państwo pełną zawartość wszystkich numerów Czasopism i dodatków z bieżącego roku oraz archiwum z ostatnich sześciu lat. Chronologiczny spis treści Czasopism oraz podział tematyczny zagadnień (działy tematyczne) ułatwiają odnalezienie konkretnych artykułów.

Intuicyjna nawigacja i precyzyjna wyszukiwarka to główne zalety, pozwalające szybko dotrzeć do szukanego zagadnienia. Baza porad Serwisu wzbogacona jest o codziennie aktualizowany dział AKTUALNOŚCI, w którym sygnalizujemy bieżące i nadchodzące zmiany.

Działy tematyczne Serwisu:

 • Serwis Podatek Dochodowy

 • Serwis Podatek VAT

 • Serwis Rachunkowość

 • Serwis Ubezpieczenia i Prawo Pracy

 • Serwis Biuletyn Informacyjny

Pamiętaj: Zamawiając komplet promocyjny Czasopism (Biuletyn Informacyjny, Poradnik VAT, Przegląd Podatku Dochodowego, Ubezpieczenia i Prawo Pracy, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości) i Gazety Podatkowej w ramach prenumeraty przysługuje przywilej korzystania z dostępu do Serwisu Głównego Księgowego !

Zamówienia i szczegółowy opis w sklepie internetowym »

Serwis Budżetowy

service_cover serwisbudzetowy.pl
W bazie Serwisu
31 786 artykułów !

Serwis Budżetowy

ABSOLUTNY HIT DLA SFERY BUDŻETOWEJ !

Niezbędne źródło wiedzy dla Głównych Księgowych, księgowych, skarbników, kadrowych i kierowników jednostek sektora finansów publicznych.

W Serwisie znajdą Państwo mnóstwo porad, liczne przykłady i odpowiedzi na najciekawsze i najaktualniejsze problemy zgłaszane przez jednostki oświatowe, inne jednostki i zakłady budżetowe, instytucje kultury oraz jednostki służby zdrowia. W Serwisie zamieszczone są ponadto wyjaśnienia izb obrachunkowych oraz orzeczenia z zakresu dyscypliny finansów publicznych.

Działy tematyczne Serwisu:

 • Ewidencja księgowa

 • Klasyfikacja budżetowa

 • Sprawozdawczość budżetowa

 • Sprawozdawczość finansowa

 • Podatek VAT

 • Podatki dochodowe

 • Inne podatki i opłaty

 • Składki ZUS

 • Świadczenia

 • Prawo pracy

 • Środki unijne

 • Zamówienia publiczne

 • Dyscyplina finansów publicznych

 • Pozostałe zagadnienia

 • Jednostki samorządu terytorialnego

 • Jednostki oświatowe

 • Instytucje kultury

 • Służba zdrowia

 • Jednostki pomocy społecznej

 • Służby mundurowe

 • Inne jednostki i zakłady budżetowe

Pamiętaj: Zamawiając abonament Serwisu Budżetowego, otrzymasz przywilej korzystania z dostępu do Indeksu Księgowań BUDŻET !

Zamówienia i szczegółowy opis w sklepie internetowym »

Czasopisma Księgowych on-line

Czasopisma Księgowych on-line

Czasopisma Księgowych on-line to wersja internetowa Czasopism Gofinu (bieżące numery i dodatki oraz archiwum z ostatnich sześciu lat):

Pamiętaj: Zamawiając prenumeratę Czasopisma w wersji drukowanej (papierowej) otrzymasz przywilej dostępu do jego wersji internetowej !

Zamówienia i szczegółowy opis w sklepie internetowym »

Gazeta Podatkowa on-line

service_cover gazetapodatkowa.pl
W bazie Serwisu
243 062 artykułów !

Gazeta Podatkowa on-line

Gazeta Podatkowa on-line to na bieżąco aktualizowana wersja internetowa o bardzo obszernej tematyce z zakresu podatków, prawa pracy,ubezpieczeń w ZUS, rachunkowości i prawa gospodarczego. Gazeta Podatkowa on-line jest elektronicznym odpowiednikiem wersji drukowanej Gazety Podatkowej, w którym oferujemy Użytkownikom wiele funkcji ułatwiających korzystanie z bogatych zasobów.

Na głównej stronie wyeksponowany jest bieżący numer Gazety Podatkowej, który możemy przejrzeć poprzez szczegółowy spis treści, spis działów, e-wydanie lub wersję PDF. Możemy także przejrzeć archiwum wszystkich wydań Gazety Podatkowej lub skorzystać z szybkiej i przyjaznej wyszukiwarki.

Gazeta Podatkowa on-line jest wszechstronnym narzędziem niezbędnym dla przedsiębiorców, księgowych, kadrowców. Jest również pomocna w życiu prywatnym.

Pamiętaj: Zamawiając prenumeratę Gazety w wersji drukowanej (papierowej), otrzymasz przywilej dostępu do jej wersji internetowej !

Zamówienia i szczegółowy opis w sklepie internetowym »

Program DRUKI Gofin - zapoznaj się z funkcjonalnością

service_cover Aktywne wzory druków i umów
Już 294 258 947 pobrań
naszych druków !

Program DRUKI Gofin

Program DRUKI Gofin to program komputerowy Wydawnictwa Podatkowego Gofin. Bogata baza aktywnych druków dostępna jest za pośrednictwem serwisu www.druki.gofin.pl wraz z precyzyjną, bardzo pomocną wyszukiwarką. Baza jest stale uzupełniana oraz aktualizowana.

Warunki licencji wersji komercyjnej Programu DRUKI Gofin umożliwiają wykorzystywanie Programu do współpracy z kontrahentami oraz wykorzystywanie Programu do celów usługowych i zarobkowych(komercyjnych).

Działy podstawowe:

 • Podatki dochodowe
 • Podatek VAT
 • Podatek akcyzowy
 • Podatki i opłaty lokalne
 • POLSKI ŁAD
 • Inne podatki
 • Ordynacja podatkowa
 • Zgłoszenia identyfikacyjne (NIP)
 • Rachunkowość (w tym BILANS w formacie XML)
 • Rachunkowość budżetowa
 • Prawo pracy
 • Zasiłki i zaświadczenia
 • Składki ZUS
 • COVID-19
 • TARCZA ANTYKRYZYSOWA
 • PFRON
 • Druki KRS
 • CEIDG
 • Wpisy do rejestru zastawów
 • RODO - Ochrona danych osobowych
 • Ochrona środowiska
 • Umowy i pisma
 • Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
 • Sprawozdawczość GUS
 • Egzekucja administracyjna
 • Pomoc publiczna i de minimis
 • Zamówienia publiczne
 • Inne druki
Zamówienia i szczegółowy opis w sklepie internetowym »

ASYSTENT Gofin - zapoznaj się z Aplikacją dla księgowych

Aplikacja ASYSTENT Gofin

Nowoczesna, bezpłatna Aplikacja komputerowa z bezpośrednim dostępem do zasobów Wydawnictwa Podatkowego GOFIN z pulpitu komputera. Bogactwo aktualizowanych na bieżąco informacji, pomocy i narzędzi kryje się w rozwijanych zakładkach umieszczanych na pasku ASYSTENTA. Interaktywna belka posiada wiele opcji personalizacji, dzięki którym optymalnie dostosujesz ASYSTENTA do swoich potrzeb.

Dzięki Aplikacji nie ominą Cię ważne informacje z zakresu podatków, rachunkowości i prawa pracy. Będziesz na bieżąco informowany o wszystkich zmianach wprowadzonych w Serwisach Wydawnictwa oraz uzyskasz szybki dostęp do praktycznych pomocy dla księgowych.

shop-icon Znasz już nasze produkty? Zapraszamy do sklepu internetowego www.sklep.gofin.pl »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.