PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Ochrona pieszych i bezpieczna infrastruktura

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 2

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2021 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024", który ma poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach oraz wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków drogowych.

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024 zakłada m.in. ograniczenie liczby zabitych o co najmniej 40% oraz zmniejszenie liczby ciężko rannych o co najmniej 41%. Działania związane z poprawą infrastruktury dotyczyć będą dróg krajowych należących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Biorąc pod uwagę priorytet nadany ochronie pieszych na przejściach dla pieszych, w pierwszej kolejności planowane są działania poprawiające ich bezpieczeństwo, poprzez m.in.: oświetlenie i doświetlenie przejść, ich oznakowanie, budowę kładek czy azyli dla pieszych.

Będzie to działanie komplementarne z procedowanymi zmianami ustawowymi przewidującymi przyznanie pierwszeństwa pieszemu wyrażającemu zamiar przejścia przez jezdnię. Po zmianach kierowca pojazdu, który zbliża się do przejścia dla pieszych, będzie musiał - poza zachowaniem szczególnej ostrożności i ustąpieniem pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych - zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego oraz ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście.

A A A
print
prev magazine next