PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Zwolnienie z kasy

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 3

Rozpoczynam działalność gospodarczą, w ramach której będę świadczył usługi wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Czy dobrze rozumiem, że w tej sytuacji nie dotyczy mnie obowiązek rejestrowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

TAK. Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Jeżeli nabywcą danej usługi jest podmiot inny niż wymieniony w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, to taka sprzedaż nie jest objęta obowiązkiem ewidencjonowania jej przy użyciu kasy rejestrującej.

Czekamy na problemy i pytania Czytelników
e-mail: redakcja@gazetapodatkowa.pl
fax: 95 720 85 60

A A A
print
prev magazine next