PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Dokumenty ZUS przedsiębiorcy, który rozwiązał umowę o pracę

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 8

Do 1 lutego 2021 r. przedsiębiorca był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Ponieważ jego wynagrodzenie ze stosunku pracy było wyższe niż minimalna płaca, z racji prowadzonej firmy opłacał za siebie tylko składkę zdrowotną. Od kiedy powinien zgłosić się w ZUS do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz w jaki sposób powinien naliczyć składki ubezpieczeniowe za luty 2021 r.?

W momencie ustania stosunku pracy, już od następnego dnia po rozwiązaniu/wygaśnięciu umowy o pracę, przedsiębiorca ma tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych, którym jest wykonywanie działalności gospodarczej. Jeżeli do tej pory z racji prowadzonej firmy podlegał wyłącznie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, powinien przekazać do ZUS:

  • wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA, podając jako datę wyrejestrowania następny dzień po ustaniu zatrudnienia na etacie (tu: 2 lutego 2021 r.), a następnie
  • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego na druku ZUS ZUA - podając tę samą datę jako datę zgłoszenia do tych ubezpieczeń (tu: 2 lutego 2021 r.) oraz odpowiedni kod tytułu ubezpieczenia uzależniony od obowiązującej przedsiębiorcę podstawy wymiaru składek społecznych.

Jeżeli ustanie stosunku pracy nastąpi - tak jak w omawianym przypadku - w trakcie miesiąca kalendarzowego, wtedy obowiązkowe ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej firmy będą trwały tylko przez część miesiąca. Przedsiębiorca może wtedy zmniejszyć proporcjonalnie kwotę obowiązującej go najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Dokona tego, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom społecznym w tym miesiącu (przykład). Natomiast składkę zdrowotną należy naliczyć i opłacić od pełnej podstawy.

Przykład

Do 1 lutego 2021 r. przedsiębiorca (w wieku 32 lat) był zatrudniony w spółce z o.o. na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie 5.500 zł. Od pięciu lat prowadzi też własną działalność gospodarczą, z której opłacał za siebie tylko obowiązkową składkę zdrowotną, ponieważ przychód z umowy o pracę przewyższał kwotę minimalnej płacy (wystarczyłoby, gdyby był równy minimalnej płacy). Po ustaniu stosunku pracy przekazał do ZUS:

- wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA z datą wyrejestrowania od 2 lutego 2021 r.,
- zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego na druku ZUS ZUA, z datą zgłoszenia od 2 lutego 2021 r. z kodem tytułu 05 10 0 0, ponieważ obowiązującą go najniższą podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Za luty 2021 r. powinien opłacić za siebie składki:

- społeczne naliczone od podstawy wymiaru nie niższej niż 3.042,71 zł ustalonej w następujący sposób: 3.155,40 zł : 28 dni lutego × 27 dni podlegania ubezpieczeniom w lutym,
- na FP i FS naliczone od podstawy 3.042,71 zł (ponieważ przedsiębiorca nie ma ukończonych 60 lat, w przypadku kobiety - 55 lat),
- zdrowotną naliczoną od podstawy wymiaru nie niższej niż 4.242,38 zł.
A A A
print
prev magazine next