PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Możliwość skorzystania z małego ZUS po wznowieniu działalności firmy

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 8

Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Od 1 stycznia 2021 r. zawiesiłem jej wykonywanie. Przychód z tytułu prowadzenia firmy w 2020 r. nie przekroczył 120.000 zł. Firmę prowadziłem przez cały 2020 r. Czy jeśli w marcu 2021 r. wznowię prowadzenie działalności, to w 2021 r. będę mógł opłacać za siebie składki społeczne w ramach małego ZUS? Jeżeli tak, to do kiedy powinienem przekazać do ZUS informację o korzystaniu przeze mnie z tej preferencji?

Mały ZUS jest kierowany do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, których roczny przychód z tytułu prowadzenia tej działalności w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120.000 zł.

Jeśli po wznowieniu prowadzenia działalności gospodarczej Czytelnik będzie chciał skorzystać z opłacania małego ZUS w 2021 r. (o ile spełnia ku temu warunki określone w art. 18c ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz. U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.), powinien zgłosić się do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 X X lub 05 92 X X - jeżeli ma prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Dokumenty te Czytelnik powinien przekazać do ZUS w terminie 7 dni, licząc od wznowienia działalności gospodarczej (przykład).

Przykład

Pan Adam od kilku lat prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Od 1 stycznia 2021 r. zawiesił jej wykonywanie. Zakładamy, że prowadzenie firmy wznowi od 22 marca 2021 r. Jego przychód z prowadzonej działalności gospodarczej w 2020 r. nie przekroczył 120.000 zł. W 2021 r. chce on więc skorzystać z małego ZUS i opłacać za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru ustalonej w oparciu o dochód uzyskany w 2020 r. z działalności gospodarczej. Pan Adam powinien zgłosić się do ubezpieczeń społecznych (także zdrowotnego) na druku ZUS ZUA od 22 marca 2021 r. z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 0 0 (nie posiada prawa do renty), przekazując dokumenty zgłoszeniowe w ciągu 7 dni, czyli do 29 marca 2021 r.

A A A
print
prev magazine next