PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Uzupełnienie brakującego raportu ZUS RPA

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 8

Wynagrodzenie należne za grudzień 2020 r. zostało wypłacone pracownikom w styczniu 2021 r. Składki naliczone od tej wypłaty wykazano w raporcie ZUS RCA sporządzonym za styczeń 2021 r. Pracodawca nie sporządził jednak za pracowników raportów ZUS RPA za styczeń 2021 r. z wykazaną kwotą grudniowego wynagrodzenia. Czy pracodawca ma obowiązek uzupełnić brakujące raporty?

TAK. W przypadku, o którym mowa w pytaniu, sporządzając dokumenty rozliczeniowe za styczeń 2021 r., należało wykazać pracowników również w raporcie ZUS RPA, podając w nim kwotę wynagrodzenia za grudzień 2020 r.

Raport ZUS RPA składa się m.in. w przypadku, gdy ubezpieczonemu wypłacono w danym miesiącu przychód należny za inny rok kalendarzowy niż rok, którego raport dotyczy i który stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (lub podstawę wymiaru składki wypadkowej - jeśli nastąpiło przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych).

Oznacza to, że jeżeli wynagrodzenie należne za grudzień 2020 r. pracodawca wypłacił pracownikom w styczniu 2021 r., to oprócz raportów ZUS RCA powinien sporządzić za nich raporty ZUS RPA, w których w bloku III.B. - "Kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, który stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" w polu 01. powinien wpisać 2020 r. (rok, za który wypłacono wynagrodzenie), natomiast w polu 02. kwotę wypłaconego wynagrodzenia.

Obecnie należy więc sporządzić korektę dokumentów rozliczeniowych za styczeń 2021 r. Komplet dokumentów korygujących powinien składać się z brakujących raportów ZUS RPA załączonych do deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Raporty i deklarację należy oznaczyć tym samym numerem identyfikatora (np. 02/01/2021 - jeśli jest to pierwsza korekta dokumentów rozliczeniowych za styczeń 2021 r.).

A A A
print
prev magazine next