PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Oznaczenie kolejnej korekty JPK_V7M

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 10

Muszę złożyć drugą korektę JPK_V7M za grudzień 2020 r. Jest to więc już trzecia wersja tego pliku. W polu, w którym wskazuje się cel złożenia JPK_V7M, nie mogę jednak podać cyfry "3". W jaki sposób należy oznaczać korekty JPK_V7M?

Każdą korektę JPK_V7M oznacza się w polu "CelZlozenia" cyfrą "2".

JPK_V7M zawiera część ewidencyjną (dane z ewidencji VAT) oraz część deklaracyjną (deklarację VAT-7). Błędy w jednej lub obu częściach koryguje się poprzez wygenerowanie i przesłanie pliku za dany okres z poprawnymi danymi i wartościami oraz oznaczonego odpowiednim numerem w polu "CelZlozenia". W tym polu można podać "1" albo "2". Cyfrą "1" określa się plik pierwotny (pierwszy przekazywany za dany miesiąc), natomiast "2" podaje się w przypadku składania jego korekty. Każdą korektę JPK_V7M - nie tylko pierwszą, ale także kolejne - oznacza się jako "2". Taką cyfrę należy wpisać niezależnie od tego, czego dotyczą zmiany: części ewidencyjnej i deklaracyjnej, tylko ewidencji lub tylko deklaracji. W składanej korekcie wypełnia się wyłącznie poprawianą część lub części. Jeżeli korekta obejmuje deklarację i ewidencję, należy wypełnić wszystkie elementy, tj.: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja, Ewidencja. W przypadku nanoszenia zmian w deklaracji, które nie mają wpływu na część ewidencyjną, wskazuje się: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja. W razie korekty obejmującej wyłącznie ewidencję należy wypełnić części: Naglowek, Podmiot1, Ewidencja.

Podatnik, korygując część deklaracyjną, nie ma obowiązku złożenia uzasadnienia przyczyn naniesienia poprawek. Wyjątek stanowi korekta dokonywana przed wydaniem decyzji kończącej pierwszoinstancyjne postępowanie podatkowe prowadzone w zakresie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Korekta deklaracji nie wymaga również złożenia "czynnego żalu".

Błędy popełnione przy sporządzeniu części ewidencyjnej mogą natomiast skutkować odpowiedzialnością karną skarbową. Sankcje grożą za przekazanie nierzetelnej lub wadliwej ewidencji. Sposobem na ich uniknięcie jest złożenie "czynnego żalu" wraz z korektą JPK_V7M. "Czynny żal" jest nieskuteczny, jeżeli zostanie dokonany w czasie, gdy organ miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Skutków nie wywołuje również zawiadomienie złożone po rozpoczęciu czynności służbowej, np. czynności sprawdzających, zmierzającej do ujawnienia czynu zabronionego - chyba że nie dostarczyła ona podstaw do wszczęcia w tej sprawie postępowania karnego skarbowego.

A A A
print
prev magazine next