PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

UPL-1 do złożenia zeznania małżonków

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 10

Prowadzę biuro rachunkowe. Jeden z klientów chce rozliczyć się wspólnie z żoną z tytułu podatku dochodowego za 2020 r. na formularzu PIT-36. Posiadam udzielone przez niego pełnomocnictwo UPL-1. Czy na jego podstawie mogę podpisać wspólne rozliczenie małżonków, czy muszę mieć pełnomocnictwo od obojga małżonków?

Oboje małżonkowie muszą złożyć pełnomocnictwo do podpisania ich wspólnego zeznania podatkowego przez pełnomocnika.


Darmowy program PIT Gofin 2020 do sporządzania rocznych zeznań podatkowych dostępny jest w serwisie www.pit.gofin.pl.


Małżonkowie mają prawo do łącznego opodatkowania swoich dochodów w przypadku spełniania wymogów wskazanych w art. 6 ustawy o pdof (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.). Jednym z warunków skorzystania z tej preferencji jest zawarcie w zeznaniu podatkowym wniosku o wspólne rozliczenie (poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w PIT-36 lub PIT-37). Taki wniosek może być wyrażony przez małżonków wspólnie lub przez jednego z nich. Wyrażenie go przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez współmałżonka do wnioskowania o łączne opodatkowanie dochodów.

Opisane rozwiązanie prawne stosuje się w sytuacji, gdy małżonkowie samodzielnie składają wspólne rozliczenie podatku dochodowego, bez udziału pełnomocnika. Jeżeli wspólne zeznanie podatkowe małżonków ma być podpisane przez pełnomocnika, każdy z nich musi udzielić mu odpowiedniego pełnomocnictwa. W przypadku rozliczenia przekazywanego przez internet jest to UPL-1. Właściciel biura rachunkowego, który dysponuje tylko pełnomocnictwem udzielonym przez klienta, nie może więc złożyć wspólnego zeznania podatkowego małżonków uwierzytelnionego swoim podpisem.

UPL-1 stanowi podstawę wprowadzenia danych pełnomocnika do systemu e-Deklaracje. Dzięki temu jest on automatycznie rozpoznawany jako upoważniony do podpisywania w imieniu mocodawcy rozliczeń przesyłanych przez internet. UPL-1 można przekazać w formie papierowej lub elektronicznej. Papierowy formularz składa się lub wysyła do urzędu skarbowego właściwego dla mocodawcy w sprawach ewidencji podatników i płatników. W przypadku osoby fizycznej właściwość tego urzędu skarbowego ustala się ze względu na jej miejsce zamieszkania. Pełnomocnictwo mające postać dokumentu elektronicznego należy przekazać Szefowi KAS przez platformę ePUAP. Złożenie UPL-1 - bez względu na jego formę - nie podlega opłacie skarbowej.

A A A
print
prev magazine next