PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Data wyrejestrowania zleceniobiorcy z ubezpieczeń w ZUS

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 11

Osoba, z którą zawarliśmy umowę zlecenia, została zgłoszona z tego tytułu w ZUS do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ostatni raz była w pracy 23 lutego 2021 r. (w tym dniu wykonała ostatnie zlecone jej prace). Od kiedy powinniśmy wyrejestrować ją z ubezpieczeń w ZUS?

Osoba wykonująca umowę zlecenia podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu od dnia oznaczonego w tej umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia. Tak wynika z art. 13 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.) oraz art. 69 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (...). Dla określenia ostatniego dnia obowiązkowych ubezpieczeń z tytułu wykonywania umowy zlecenia nie jest więc istotna data faktycznego zakończenia jej wykonania, lecz data jej rozwiązania lub wygaśnięcia.

Jeśli w przypadku, o którym mowa w pytaniu, umowa zlecenia nie została rozwiązana, to zleceniodawca nie może wyrejestrować zleceniobiorcy z ubezpieczeń. Powinien go wyrejestrować z ubezpieczeń w ZUS w ciągu 7 dni od rozwiązania/wygaśnięcia umowy zlecenia.

Przykład

Firma zawarła ze zleceniobiorcą umowę zlecenia od 1 grudnia 2020 r. do 4 marca 2021 r. Zleceniobiorca wykonał prace zlecone mu w umowie już 23 lutego 2021 r. Firma nie rozwiązała z nim jednak umowy przed planowanym terminem jej zakończenia. Powinna więc wyrejestrować zleceniobiorcę z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA dopiero od następnego dnia po dniu wygaśnięcia umowy zlecenia. Umowa wygaśnie z dniem 4 marca 2021 r. Wyrejestrowania zleceniobiorcy z ubezpieczeń firma powinna więc dokonać od 5 marca 2021 r.

A A A
print
prev magazine next