PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Opłacanie polisy ubezpieczeniowej na urlopie macierzyńskim a ZUS

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 11

Firma opłaca pracownikom w całości składkę grupowego ubezpieczenia na życie i od jej wartości nalicza im składki ZUS. Jedna z pracownic od tego miesiąca jest na urlopie macierzyńskim. Firma, jako płatnik uprawniony do wypłaty świadczeń, wypłaca jej zasiłek macierzyński. Czy obecnie wartość składki opłacanej jej polisy firma powinna oskładkować?

NIE. Wartość opłacanej przez pracodawcę składki grupowego ubezpieczenia na życie (o ile uprawnionym do otrzymania świadczeń z tego tytułu jest pracownik) zalicza się do przychodów stanowiących dla pracownika podstawę wymiaru składek (społecznych i zdrowotnej). Takie świadczenie może być ewentualnie zwolnione ze składek ZUS jako korzyść materialna, za którą pracownicy ponoszą częściową odpłatność, ale musi to wynikać z odpowiednich przepisów zakładowych.

Pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim i pobierająca z tego tytułu zasiłek macierzyński nie podlega ubezpieczeniom ze stosunku pracy. Jest ona w tym czasie objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi jako osoba pobierająca zasiłek macierzyński. Dla takiej osoby podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych stanowi kwota wypłaconego jej zasiłku macierzyńskiego (przed opodatkowaniem, wraz z ewentualnym podwyższeniem do kwoty świadczenia rodzicielskiego). Nie należy więc stosować wobec niej zasad ustalania podstawy wymiaru składek obowiązujących pracowników.

A A A
print
prev magazine next