PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Podpis na formularzu RUD

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 11

Spółka z o.o. zawarła w lutym 2021 r. umowę o dzieło z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Ponieważ spółka jest płatnikiem składek, informację o zawarciu tej umowy powinna przekazać do ZUS na druku RUD. Kto powinien podpisać ten druk?

Obowiązek informowania ZUS o zawartej umowie o dzieło wynika z art. 36 ust. 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który wszedł w życie 1 stycznia 2021 r. Zgodnie z nim m.in. płatnik składek ma obowiązek poinformować ZUS o każdej umowie o dzieło, zawartej z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje ona pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Informację o zawarciu takiej umowy przekazuje się na druku RUD. Oprócz danych identyfikacyjnych i adresowych zamawiającego wykonanie umowy o dzieło oraz jej wykonawcy, należy podać informację o zawartej umowie o dzieło, tj.: datę zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia umowy o dzieło. Trzeba też wskazać, co jest przedmiotem zawartej umowy.

Formularz ten powinien być podpisany przez osobę, która zamawia wykonanie umowy o dzieło. W przypadku podmiotów prawnych (np. spółek z o.o.), jednostek organizacyjnych, czy osób fizycznych będących płatnikami składek, formularz RUD może być podpisany przez osobę upoważnioną (także przez upoważnione biuro rachunkowe).


Druk RUD dostępny jest w Programie DRUKI Gofin.

A A A
print
prev magazine next