PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Wdrażanie PPK w biurze poselskim

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 18

W moim biurze poselskim zatrudniam 3 pracowników. Są oni zainteresowani uczestnictwem w programie pracowniczych planów kapitałowych. Czy zobowiązany jestem wdrożyć dla nich PPK?

TAK. Zarówno poseł na Sejm RP, jak i senator, zatrudniający pracowników w ramach działalności poselskiej lub senatorskiej zobowiązani są do utworzenia PPK. Przepisy ustawy o PPK (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.) nie zawierają żadnego wyłączenia dla tej grupy. Poseł czy senator zwolnieni są z tego obowiązku na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o PPK, jeśli zatrudniają oni jako osoba prywatna np. pomoc domową.

Potwierdzenie tego stanowiska można znaleźć w komunikacie Polskiego Funduszu Rozwoju zamieszczonym na stronie internetowej www.mojeppk.pl. PFR wskazał, że jeżeli poseł lub senator zatrudniają pracowników w ramach swojej działalności poselskiej lub senatorskiej, to należy traktować ich jako podmioty zatrudniające. Tym samym mają obowiązek utworzyć PPK tak jak wszyscy inni pracodawcy w Polsce, którzy w rozumieniu ustawy o PPK są podmiotami zatrudniającymi. Każdy pracodawca, który zatrudnia pracowników, nawet jeśli nie prowadzi działalności gospodarczej, spełnia definicję podmiotu zatrudniającego w rozumieniu ustawy o PPK i powinien umożliwić swoim pracownikom (zatrudnionym w ramach wykonywanej działalności) oszczędzanie w PPK. W opinii Funduszu: "(...) Nieprowadzenie działalności gospodarczej nie jest elementem przesądzającym o niestosowaniu przepisów ustawy o PPK. Posłowie i senatorowie powinni zatem, nawet jeśli nie prowadzą działalności gospodarczej, umożliwić pracownikom zatrudnionym w swoich biurach oszczędzanie w PPK". Tak więc pracownicy biur poselskich i senatorskich nie są wyłączeni z możliwości uczestniczenia w PPK.

A A A
print
prev magazine next