PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Kwalifikowalność uczestnika projektu potwierdzona dokumentem z ZUS

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 19

Beneficjent realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo. Czy dla potwierdzenia kwalifikowalności uczestnika projektu wymagane jest zaświadczenie z ZUS o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej w oparciu o złożony do ZUS druk US-7, czy też wystarczy wygenerować odpowiednie dane z konta ubezpieczonego (Platformy Usług Elektronicznych ZUS)?

Od nowego roku beneficjenci, realizujący projekty EFS, dla których zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie grupą docelową są osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, mają obowiązek potwierdzenia kwalifikowalności uczestników dokumentem urzędowym. W przypadku osób, które nie są zarejestrowane w PUP, jest to zaświadczenie z ZUS potwierdzające status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo. Wydanie takiego zaświadczenia w oparciu o złożony druk US-7 do ZUS nie jest jedyną dopuszczalną formą potwierdzenia kwalifikowalności uczestnika projektu. Dozwolone jest samodzielne wygenerowanie przez uczestnika danych z konta ubezpieczonego, o którym mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wydruk taki powinien obejmować przynajmniej informację o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej przez uczestnika. Różnica pomiędzy zaświadczeniem wydanym przez ZUS a zaświadczeniem wygenerowanym z PUE ZUS polega na tym, że beneficjent powinien zweryfikować autentyczność wydruku z tej platformy, korzystając z wyszukiwarki potwierdzeń (usługa dostępna pod adresem: www.zus.pl/portal/riu/riuPortalWeryfPotw.npi).

A A A
print
prev magazine next