PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Gdy ZUS nie nadesłał deklaracji podatkowej PIT za 2020 r.

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 21

Mój mąż do dnia śmierci, która nastąpiła w listopadzie 2020 r., pobierał z ZUS emeryturę. Od niedawna ja też pobieram emeryturę, a przed nabyciem prawa do niej pobierałam z ZUS rentę z tytułu niezdolności do pracy. Zazwyczaj do połowy lutego każdego roku otrzymywaliśmy z ZUS deklaracje PIT. W 2021 r. dokument ten ZUS wysłał tylko dla mnie. Podejrzewam, że nie został on przygotowany dla męża z uwagi na jego zgon. Ponieważ jednak mam zamiar rozliczyć się wspólnie z mężem, to deklaracja podatkowa PIT męża jest mi niezbędna. Czy, mimo śmierci męża, mogę ją otrzymać z ZUS?

TAK. W tym celu Czytelniczka musi zwrócić się do organu rentowego ze stosownym wnioskiem. Organ ten, na podstawie otrzymanej informacji o zgonie świadczeniobiorcy przekazywanej chociażby z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy, rzeczywiście mógł spowodować, aby deklaracja podatkowa PIT nie była wysyłana.

Z komunikatu ZUS z dnia 20 stycznia 2021 r. opublikowanego na stronie internetowej tej instytucji (www.zus.pl) wynika, że organ przystąpił do wysyłki deklaracji podatkowych za 2020 r. na przełomie stycznia i lutego 2021 r. ZUS wysłał następujące formularze:

  • PIT-40A - tylko dla podatników z kwotą niedopłaty podatku (gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego nie przekracza kwoty należnego podatku), albo
  • PIT-11A - m.in. dla osób, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia albo takich, którzy mają nadpłatę podatku i
  • PIT-11 - informację o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla osób, które otrzymały:
    • świadczenie należne po osobie zmarłej,
    • alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub ugody, w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł miesięcznie, jeśli zasądzona (ustalona) kwota alimentów przewyższa 700 zł; PIT-11 nie otrzymają dzieci, które nie ukończyły 25 lat oraz dzieci niezależnie od wieku, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ponieważ alimenty wypłacone na rzecz takich dzieci są wolne od podatku dochodowego.

Wymienione deklaracje miały trafić do wszystkich osób, które w 2020 r. chociaż raz pobrały świadczenie o charakterze emerytalno-rentowym z ZUS. Organ informował ponadto, że osoby, które nie otrzymały deklaracji do końca lutego 2021 r. lub będą miały wątpliwości dotyczące otrzymanego formularza PIT, powinny skontaktować się z placówką ZUS, która wypłacała im świadczenie.

Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby Czytelniczka zwróciła się o przygotowanie deklaracji PIT bezpośrednio do organu rentowego. Może to uczynić podczas osobistej wizyty w ZUS składając pracownikowi organu odpowiednią ustną dyspozycję, którą pracownik spisze do protokołu. Może ona również przygotować odpowiednie pismo i przekazać je za pośrednictwem poczty do ZUS (patrz: Przykładowy wzór…).

Przykładowy wzór pisma kierowanego do ZUS w sprawie doręczenia deklaracji podatkowej PIT za 2020 r.
Wanda Filo
ul. Jasna 2, Białystok
Białystok, dnia 1 marca 2021 r.
ZUS Oddział
w Białymstoku
Dotyczy: E/200500/15

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wygenerowanie i przesłanie deklaracji podatkowej PIT za 2020 r. dotyczącej mojego męża Karola Filo, któremu Oddział w Białymstoku wypłacał emeryturę powszechną (nr E/200500/15). Deklaracja PIT za 2020 r. jest mi niezbędna do wspólnego rozliczenia się z mężem za ubiegły rok.

Nadmienię, że deklarację PIT dotyczącą pobieranego przeze mnie świadczenia emerytalnego (E/100800/25) otrzymałam z ZUS na początku lutego 2021 r.

Wanda Filo
A A A
print
prev magazine next