PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Cofnięcie oświadczenia o uznaniu dziecka

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 23

Będąc w nieformalnym związku, uznałem przed urzędnikiem ojcostwo dziecka, które urodziła moja ówczesna partnerka. Po roku od rozstania z tą partnerką dowiedziałem się, że nie jestem biologicznym ojcem. Pomimo dobrych relacji z dzieckiem chciałbym uporządkować sprawy formalne tak, aby w aktach dziecka widniały dane prawdziwego ojca, a nie moje. Czy mogę anulować oświadczenie, które złożyłem?

Formalnie istnieje taka możliwość, jednak wspomniane "anulowanie" nie odbywa się przed urzędnikiem stanu cywilnego, nawet wtedy, gdy ojcostwo zostało stwierdzone w trybie administracyjnym. Przewiduje się, że mężczyzna, który uznał ojcostwo, może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania w terminie roku od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi. Tak wskazuje art. 78 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359). W razie uznania ojcostwa przed urodzeniem się dziecka już poczętego, bieg powyższego terminu nie może rozpocząć się przed urodzeniem się dziecka.

Istotne jest zatem, kiedy mężczyzna dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi. Taką informację mógł uzyskać od samej matki dziecka, czy też z innych źródeł. Dla skutecznego dochodzenia ustalenia bezskuteczności uznania konieczne jest złożenie we wspomnianym terminie pozwu - sama sprawa może natomiast zakończyć się po tym terminie. Legitymacja do wytoczenia przedmiotowego powództwa na podstawie powyższego przepisu przysługuje także temu mężczyźnie, który uznał ojcostwo, wiedząc, że nie jest biologicznym ojcem dziecka. Jak w każdej tego typu sprawie kluczowe jest oczywiście uzasadnienie pozwu, przedłożenie stosownych dowodów. Pamiętać należy, że po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie może być wytoczone ani przez matkę dziecka, ani przez mężczyznę, który uznał ojcostwo.


Regulacje o ustaleniu bezskuteczności uznania ojcostwa stosuje się odpowiednio do matki dziecka, która potwierdziła ojcostwo.


Mężczyzna, który uznał ojcostwo, wytacza powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania przeciwko dziecku i matce, a jeżeli matka nie żyje - przeciwko dziecku. Ważne jest, że w czasie trwania procesu o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie może być wszczęta odrębna sprawa o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa, o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa albo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Opłata sądowa od pozwu jest stała i wynosi 200 zł.

A A A
print
prev magazine next