PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Odsetki

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 24
ustawowe
od 9.04.2020 r. od 29.05.2020 r.
za opóźnienie 6% 5,6%
kapitałowe 4% 3,6%

maksymalne
od 9.04.2020 r. od 29.05.2020 r.
za opóźnienie 12% 11,2%
kapitałowe 8% 7,2%

Ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych
od 1.01.
2020 r.
od 1.07.
2020 r.
podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym 9,5% 8,1%
podmiot inny niż publiczny będący podmiotem leczniczym 11,5% 10,1%
(Mon. Pol. z 2020 r. poz. 2)

Od zaległości podatkowych
podstawowe od 9.10.2014 r. 8%

obniżone

od 9.10.2014 r. 6%
od 1.01.2016 r. 4%
podwyższone od 1.01.2016 r. 12%
(Mon. Pol. z 2016 r. poz. 20)


A A A
print
prev magazine next