PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Składki ZUS

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 24

Miesięczna podstawa wymiaru składek społecznych w 2021 r. dla przedsiębiorców opłacających je od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia wynosi 840 zł (tj. 30% z kwoty 2.800 zł).

Składki za 2021 r.
Rodzaj
ubezpieczenia
Stawka Kwota
emerytalne 19,52% 163,97 zł
rentowe 8,00% 67,20 zł
chorobowe 2,45% 20,58 zł
wypadkowe x*) x*)

Miesięczna podstawa wymiaru składek społecznych w 2021 r. dla przedsiębiorców i osób współpracujących opłacających je od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych ogłoszonego na dany rok kalendarzowy wynosi 3.155,40 zł (tj. 60% z kwoty 5.259 zł).

Składki za 2021 r.
Rodzaj
składki
Stawka Kwota
emerytalna 19,52% 615,93 zł
rentowa 8,00% 252,43 zł
chorobowa 2,45% 77,31 zł
wypadkowa x*) x*)
*) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1005 ze zm.)

Miesięczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej w 2021 r. wynosi 4.242,38 zł. Stanowi ona 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2020 r., włącznie z wypłatami z zysku, tj. 5.656,51 zł × 75%.

kwota składki (9%) 381,81 zł
kwota do odliczenia od podatku (7,75%) 328,78 zł

Składki na FP, FS i FGŚP na 2021 r.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2021 r.
FP i FS 2,45%
FGŚP 0,10%


Roczne ograniczenie

Ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2021 r. wynosi 157.770 zł.

(Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1061)

A A A
print
prev magazine next